HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir