Nedense hayat hiçbir zaman zaaf gösterenleri affetmiyor.