Tutarlılık, düşünceden yoksun olanların son sığınağıdır