İnsanın doğası başkalarının iyiliğini istemek ve bunun için gayret göstermekti